syenbi-audit

SYENBI AUDIT

Obecnie zespoły kontrolujące obiekty, procedury i standardy stanęły przed ogromnymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych wyzwań jest płynne zarządzanie danymi z BigData i udostępnianie ich w wygodny i czytelny sposób. Ponadto kluczowe jest dążenie do maksymalizacji kontroli operacyjnej, zgodności ze standardami oraz efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku. 

W ostatnim czasie nasi eksperci branżowi zauważyli znaczny wzrost zainteresowania kierowników obiektów i zespołów audytowych – audytami on-line opartymi na oprogramowaniu. Syenbi Audit to szybkie, wydajne i ekonomiczne rozwiązania audytowe nowej ery oferujące niekończącą się listę korzyści.

Syenbi Audit

AUDYT NIERUCHOMOŚCI

Pełne oprogramowanie Syenbi Audit do audytu obiektów zostało oparte o założenie 4 celów:
Po pierwsze, dzięki oprogramowaniu użytkownik końcowy powinien mieć możliwość tworzenia szablonów audytów.
Po drugie, oprogramowanie powinno być w stanie generować raporty dla określonych lokalizacji docelowych.
Trzecia funkcjonalność dotyczy łączenia informacji z kilku pojedynczych raportów oraz generowania statystyk i grafik.
W końcowym etapie oprogramowanie przedstawia zrozumiałe sugestie i rozwiązania dla zarządzania.
Aby odnieść sukces w tych zadaniach, pełne oprogramowanie do audytu obiektu musi mieć 8 specyficznych funkcji:

1. Szybka i łatwa obsługa

Audyt musi być intuicyjny, a szablon przejrzysty i niewymagający objaśnień. Użytkownik użytkuje  oprogramowanie audytowe szybko i wygodnie. 

2. Udostępnienie

Oprogramowanie musi mieć wygodne możliwości udostępniania. Informacje łatwo stają się bezużyteczne, jeśli nie można ich udostępniać i przekazywać właściwym osobom. Decyzje należy podejmować  w sprawie prawidłowych i aktualnych danych.

3. Dostosowanie

Ponieważ obiekty mogą się znacznie różnić, oprogramowanie audytowe musi zapewniać łatwy sposób dostosowywania szablonów. Szablon powinien być łatwy i intuicyjny. W przypadku modyfikacji danego szablonu wcześniej wprowadzone informacje powinny zostać automatycznie dostosowane do zmodyfikowanej wersji. 

4. Funkcja fotografowania

Funkcja fotograficzna jest niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy audytor musi działać w szybkim tempie. Wykonując zdjęcia audytowanych obiektów czy dokumentów wykonuje zdjęcia, na których bazie może na spokojnie wprowadzić dane do systemu. 

5. Projekt wizualny oprogramowania

Przejrzyste formatowanie i przemyślane wykorzystanie elementów wizualnych sprawiają, że oprogramowanie jest wygodniejsze w użyciu. Czytelnie zaprojektowane i atrakcyjne wizualnie raporty są niewątpliwie bardziej zrozumiałe, a także bardziej reprezentacyjne dla interesariuszy.

 

6. Łatwość zarządzania

Organizacje mają różne struktury i ciągłą potrzebę zarządzania nimi na różne sposoby. Kierownictwo powinno bez trudu nadzorować je za pomocą skutecznego oprogramowania. Przyznanie praw dostępu odpowiednim osobom w celu otrzymywania i wykorzystywania informacji z określonych szablonów lub obszarów jest ważną częścią dobrego zarządzania.

7. Statystki / porównania

Doskonałe oprogramowanie do audytu łączy i porównuje ogromne ilości informacji i tworzy zrozumiałe analizy. Porównuje dane z określonych lokalizacji, szablonów, sekcji szablonów lub pojedynczych pytań i generuje informacje o korelacjach i znajdowaniu pierwotnych przyczyn nieprawidłowości.

8. Wnioski / podsumowania

Pełne oprogramowanie do audytu przedstawia informacje o trendach i sugeruje najlepsze rozwiązania dla każdej sytuacji. Oprogramowanie zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ menedżerowie otrzymują konkretne rozwiązania i wskazówki, jak postępować naprzód.

audyt-nieruchomosci

Zapoznaj się z aplikacją

Czy Twoje miejsce pracy jest zoptymalizowane pod kątem dobrego samopoczucia pracowników, wydajności operacyjnej i oszczędności kosztów? Czy jesteś przygotowany na przyszły rozwój? Jeśli nie, możemy pomóc! Przestań polegać na przestarzałych metodach raportowania i zaplanuj proponowaną demonstrację.

W celu otrzymania dostępu do wersji demo wypełnij poniższy formularz zaznaczając wybraną przez Ciebie aplikację.

Poznaj nasze pozostałe produkty