ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Krok 1

Oszczędzaj energię, zapobiegaj awariom

Platforma SYENBI umożliwia monitorowanie zasobów we wszystkich lokalizacjach. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i przestrzeganiu procedur system przypomni o przeprowadzeniu konserwacji, aby utrzymać odpowiednią wydajność urządzeń i zapobiegać nieplanowanym awariom. Regularne przeglądy teletechniczne to mniejsze zużycie energii i wydłużenie żywotności urządzeń oraz złożonych systemów. Automatyzacja procesów kontrolnych odgrywa szczególnie ważną rolę np. w przypadku instalacji chłodniczych lub HVAC. Nagłe awarie wiążą się bowiem z koniecznością utylizacji produktów magazynowanych w określonych temperaturach lub z nieplanowanymi przestojami w przypadku systemów teletechnicznych.
Krok 1
Krok 2

Pokaż Klientom swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Zadbaj, aby Twoi dostawcy korzystali z atestowanych materiałów eksploatacyjnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego. Stwórz scentralizowany proces zakupowy i udostępnij dostawcom możliwość kupna materiałów wyłącznie w wyznaczonych punktach. Kontroluj listy zakupowe, zarządzaj nimi i sprawdzaj, czy dostawcy przestrzegają ustanowionych przez Ciebie „zielonych” praktyk. Zintegrowany system zarządzania zleceniami SYENBI pomoże wykryć nieprawidłowości i wskazać obszary wymagające naprawy. Dzięki temu zwiększysz zaangażowanie w ochronę środowiska.
Krok 2
Krok 3

Dedykowane standardy serwisowe

SYENBI oferuje możliwość rejestrowania i kontroli np. danych dotyczących zużycia czynnika chłodniczego w urządzeniach chłodniczych. Dane wprowadzane są do systemu podczas okresowych prac serwisowych. Analiza wskaźników zużycia ułatwia automatyczne planowanie kolejnych przeglądów. Twoje „zielone” praktyki wpływają przyjaźnie na środowisko, a Ty budujesz silną i ekologiczną markę.
Krok 3
Krok 4

Inwestuj w ekologiczne aktywa

Przeanalizuj globalnie wydatki na zlecenia wszystkich zarządzanych przez siebie obiektów. Poszukaj wspólnych mianowników. Zidentyfikuj punkty zapalne – nieracjonalnie wysokie koszty materiałów lub nieuzasadnione dodatkowe roboczogodziny. Optymalizuj płatności za naprawy poprzez przemyślane decyzje. Racjonalne zarządzanie wydatkami otworzy nowe możliwości inwestowania w energooszczędne aktywa i zapewni w przyszłości dodatkowe korzyści finansowe.
Krok 4
zrownowazony-rozwoj

Bądź bardziej oszczędny
i ekologiczny

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach. 

Znajdźmy rozwiązania dla Ciebie.

Skorzystaj z naszego Know how.

Nasi Partnerzy

Poznaj nasze produkty