hosting

Hosting

Oferujemy kompleksowe usługi utrzymania systemu, które obejmują: wsparcie po wdrożeniowe, nadzór techniczny z gwarantowanymi czasami naprawy (SLA), a także niestandardowe rozwiązania w zakresie hostingu i administracji serwerami, wirtualizację serwerów oraz przetwarzanie w chmurze.

Nasze usługi

SLA

Service-Level Agreement

Usługa ta ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji kluczowych procesów biznesowych. Procesy te realizowane są głównie przez infrastrukturę IT, na którą składają się aplikacje i urządzenia. SLA określa wymagane czasy reakcji (maksymalny czas, po którym specjaliści rozpoczynają pracę nad incydentem), czasy rozwiązania incydentu (np. przywrócenie dostępności aplikacji) oraz wysokość kar umownych za niezastosowanie się do tych parametrów.

sla

Korzyści z hostingu

Nasi Partnerzy

Poznaj nasze pozostałe produkty

APLIKACJE MOBILNE

APLIKACJE DEDYKOWANE

E-COMMERCE

HOSTING

Skontaktuj się z nami