Dlaczego koszty faktur rosną w 2021 roku?

Dlaczego-koszty-faktur-rosna-w-2021

OBCIĄŻENIA FINANSOWE 2020 kontra 2021

Czasy pandemii negatywnie odbiły się na działalności całej światowej gospodarki. Ucierpiały nie tylko małe biznesy, ale także wielkie przedsiębiorstwa i korporacje. Wszyscy zastanawiamy się, jak nasze dotychczasowe obciążenia finansowe wpłyną na dalszy wzrost kosztów usług i produkcji.

Dlaczego koszty nadal rosną?

W marcu 2021 minął rok od wprowadzenia szeroko zakrojonych obostrzeń, związanych z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Jako zarządca obiektu, z pewnością otrzymujesz pytania od swoich klientów z różnych branż, odnośnie do planów budżetowych na kolejny rok. Mając kontakt z dostawcami usług, klienci wiedzą, że na przestrzeni ostatniego roku znacznie wzrosły stawki za robociznę oraz koszty materiałów. I tutaj z pomocą przychodzi nasz system zarządzania, który pomoże Ci dokładnie prześledzić, jak zmieniały się te dane na przestrzeni określonego czasu.

System umożliwia przeanalizowanie dowolnej liczby zleceń w wybranych branżach (kategoriach usług) np. usługi hydrauliczne, elektryczne, naprawy ogólne i inne. Ilość i podział branż zależy wyłącznie od konfiguracji oprogramowania i Twoich potrzeb.

Na podstawie analizy ponad 2 milionów zleceń w 4 branżach, zauważyliśmy wzrost kosztów w każdym zleceniu w stosunku do poprzedniego roku.

Na przytoczonym przykładzie, po szczegółowej analizie danych ze wszystkich zrealizowanych zleceń, podsumowujemy trendy kosztowe wg branży:

  • koszt za instalację wodociągową wzrósł o 12% w 2021 r., od 2020 r., Głównie z powodu wydłużenia czasu pracy na miejscu,
  • koszt za naprawy ogólne wzrósł o 11%, na co wpływ miały koszty drewna i czas na budowie,
  • koszt za zużycie prądu wzrósł o 4%, napędzany cenami materiałów i czasem pracy,
  • koszt za sprzęt kuchenny wzrósł o 12%, napędzany kosztami materiałów i wskaźnikiem robocizny.

Z analizy danych w łatwy sposób obliczysz, że całkowite koszty materiałów wzrosły o konkretny wolumen w I kwartale tego roku, w stosunku do roku 2020, bez względu na rodzaj branży.

Z interpretacji posiadanych zasobów wyciągniesz wnioski, że koszty pracy również wzrosły, mimo że stawki roboczogodziny utrzymały się na niezmienionym poziomie lub nawet spadły.

WNIOSKI

a. przewidywany niedobór techników. Biznesy takie jak np. gastronomia, czy hotelarstwo rozwiną ponownie swoją działalność – prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Spowoduje się zwiększenie popytu na usługi, co przełoży się na większe zapotrzebowanie na techników. W rezultacie wzrośnie ich podaż na rynku, przez co czas realizacji usług ulegnie wydłużeniu,

b. wzrosną koszty usług, spowodowane wydłużeniem czasu na ich dokończenie. Przyczyną są między innymi bardziej złożone prace naprawcze, wynikające między innymi z odroczonych w 2020 roku terminowych konserwacji.

Poparcia naszych analiz poszukaliśmy na rynku lokalnych dostawców usług technicznych. Ich spostrzeżenia są tożsame z naszymi wnioskami. Przerwane łańcuchy dostaw na całym świecie, doprowadziły do znacznych wzrostów kosztów wytworzenia materiałów we wszystkich dziedzinach przemysłu. W przypadku usług wodno-kanalizacyjnych mówimy o istotnych zwyżkach w przemyśle tworzyw sztucznych, a w przypadku usług elektrycznych o wzrostach w przemyśle metalowym (np. miedź stosowana w dużej skali w urządzeniach i materiałach elektronicznych).

Branża dostawców usług technicznych obawia się, że nie będą oni w stanie odpowiednio szybko zareagować na zwieszające się zapotrzebowanie na techników, bowiem cześć z nich z powodów pandemii i ograniczonej ilości zleceń zdecydowała o przejściu na emeryturę. 

Perspektywy budżetowe 2021 roku.

Obecny, powolny powrót no normalności pozwala przypuszczać, że w najbliższej perspektywie ceny materiałów będą nadal rosły na podstawie ceny kontraktów terminowych. Wraz ze wzrostem popytu na usługi zarządzania obiektami, prawdopodobnie wzrosną również wskaźniki pracy.

Przeprowadzona analiza i przedstawienie jej wyników nie zaskoczyły naszego klienta tak bardzo, jak skala wzrostu. Spodziewał się on bowiem podwyżki, jednak zaprezentowane dane mówiące o rozbudowie kosztów o ponad 10% to duża zmiana. Tak dokładny wskaźnik wzrostu w skali roku ma ogromny wpływ na kształtowanie przyszłego budżetu, ponieważ pozwala poczynić dokładne plany przy budżetowaniu kolejnego roku rozliczeniowego. Menadżer posługujący się zaawansowanym system zarządzania nieruchomościami, będzie doskonale przygotowany do rozmów z klientami na temat budżetu, ponieważ posiadane przez niego szczegółowe dane, będą uzasadniać jego oczekiwania w kwestii renegocjacji warunków umowy i kosztów obsługi.

Zaawansowane systemy SYENBI to przyszłość zarządzania. Generują ściśle określone statystyki, pozwalające unikać stosowania nieuzasadnionych i przypuszczalnych wartości. Posługując się rzetelnymi analizami danych historycznych (koszt, czas) określisz szczegółowe budżety dla obsługiwanych branż, gwarantując tym samym realizację swoich strategicznych celów. 

Niewątpliwie najlepszym sposobem obniżenia kosztów jest nawiązanie współpracy z nowymi i tańszymi dostawcami usług. Nie zawsze jednak panujące trendy w handlu gwarantują, że realizacja tej strategii przyniesie oczekiwany efekt. Niekiedy niemożliwe staje się uniknięcie wzrostu kosztów, szczególnie jeśli spowodowane jest zwyżkami materiałów i roboczogodzin na skalę globalną. Możesz jednak zminimalizować negatywny wpływ wahania kosztów, zapewniając sobie rozbudowaną sieć wiarygodnych dostawców.